1 год.-1 год. и 3 мес.

 • -Ходи самостоятелно,но често пада;
 • -Иска всичко да върши самостоятелно;
 • -Държи правилно лъжичка при хранене;
 • -Поставя 3 кубчета едно над друго;
 • -Употребява 5-10 думи.

1год.и 4 мес.-1 год.и 6 мес.

 • -Ходи стабилно и по-рядко пада;
 • -Радва се на нови играчки и дрехи;
 • -Изпълнява сложни поръчки-двуетапни;
 • -Служи си с 30-40 думи;
 • -Вслушва се с интерес в говора на други;
 • -Говори отделни думи;опитва се да свързва 2 думи;
 • -Възпроизвежда с играчки наблюдавани действия;
 • -Привързва се лесно към възрастен.

1 год.и 7 мес.-2 год.

 • -Тича с средна сила;
 • -Катери се по столове и дивани;
 • -Качва се и слиза по стълба като се придържа;
 • -Храни се самостоятелно;
 • -Участва активно при обличане и обуване;
 • -Ходи само в гърне;
 • -Драска,като се ограничава само в листа;
 • -Влиза в положителни взаимодействия с други деца;
 • -Търси помощ от възрастен,ако му се вземе играчка;
 • -Назовава изображения на картина;
 • -Задава първи въпроси-"кой?","какво?","къде?"
 • -Говори с изречение от 2-3 думи.

2 год. и 1 мес.-2 год.и 6 мес.

 • -Тича сравнително добре;
 • -Чертае крива затворена линия;
 • -Изпълнява групови игри и упражнения;
 • -Дава знак за гърне;
 • -Активно участва при миене,събува се;
 • -Говори с изречения от 3 и повече думи;
 • -Заучава с разбиране стихове и песни;
 • -С голяма радост се включва в групови игри;
 • -Обича да му се разказва по картина.

2 год.и 7 мес.-3 год.

 • -Изпълнява система от последователни действия;
 • -Качва се и слиза по стълба без упора;
 • -Рисува (моделира) познати предмети;
 • -Може да разкаже проста случка;
 • -Говори с многословни изречения;
 • -Задава разнообразни въпроси-"как?","защо?"
 • -В игрите си отразява околния живот;
 • -Самостоятелно се облича;
 • -Обича да играе с други деца;
 • -Може да се убеди с думи.