Сред факторите с най-голямо неблагоприятно въздействие върху здравето на плода могат да се посочат принадлежността на жената към определена социална група от населението, хранене по време на бременността, културното ниво на семейството, както и съществуването на различни вредни навици като тютюнопушене, употреба на алкохол, използване на наркотици и др

Увреждания на зародиша могат да настъпят,ако жената боледува от някое инфекциозно заболяване през първите два масеца от бремеността.Например рубеолата може да доведе до сериозни увреждания на зародиша.Ето защо,ако бременната не е боледувала от тази шарка,тя трябва да избягва контакта с деца и възрастни,болни от нея.

Вземането на някои лекарства през този период също може да окаже влияние върху зародиша.Поради това бременната трябва да взема лекарства само по лекарско предписание.

Увреждания могат да настъпят и от ренгенови и радиеви облъчвания,вредни химикали,силни вибрации,вдигане на тежести.Ето защо още с установяване на бремеността бъдещата майка трябва да бъде трудоустроена,ако има контакт с такива вредности,например ако работи на бензиностанция или в химическата промишленост.

Уврежданията през феталния(плацентарния) пероиод са толкова по-тежки,колкото по-малък е плодът по време на действието на вредния агент.

Ако бременната жена е болна от инфекциозно заболяване,причинителите му(бактерии и вируси)могат да преминат през плацентата в кръвообращението на плода и да го увредят.Разпространявайки се по кръвен път,причинителите засягат повечето тъкани и органи и особено централната нервна система и сетивните органи.Такова заболяване е вродения сифилис,който протича толкова по-тежко,колкото по-близко до забременяването или по време на самото забременяване е заболяла майката и особено ако не е лекувана.

При контакт на майката с някои животни-кучета,котки,зайци и др.,тя може да се зарази от паразитни заболявания,които оказват вредно,а понякога и фатално влияние върху развитието на плода.

Раждането на увредени деца от майки,които пушат е много по-често. Пушенето през време на бременността носи най-голяма опасност за плода. Никотинът свива кръвоносните съдове на плацентата и намалява притока на кръв към плода. Образуваният карбокси хемоглобин нарушава пренасянето на кислород с кръвта до клетките на плода.
При пушачките плацентата не достига големината, която има при непушачките. Всичко това намалява кислородното съдържание в тъканите, нарушава храненето на зародиша и плода и води до много тежки последици.
Абортите са много по-чести, отколкото при непушачките. По-чести са и мъртво родените деца. Честотата на абортите нараства с нарастването броя на изпушените цигари дневно.
Преждевременните раждания и ражданията на недоносени деца при тютюнопушачките са 2-3 пъти по-чести. Тук също съществува определена зависимост между броя на изпушените цигари за ден и процента на раждане на недоносени деца. Установено е безспорно, че новородени деца от майки пушачки са средно със 150-240 грама по-леки и с 1-2 см по-малки на ръст. Степента на изоставането в теглото и ръста на новороденото зависи от продължителността и интензивността на тютюнопушенето на майката.
Оживено се спори по въпроса, дали пушенето от жената през първото тримесечие от бременността може да доведе до увреждане на зародиша и до раждане на деца с уродства. Съществуват противоречиви данни. Напоследък повече се застъпва становището, че тютюнопушенето повишава риска от възникване на уродства в плода. И това е лесно обяснимо: тютюнопушенето нарушава доставянето на кислород и храненето на плода, което е една от причините за тератогенно действие. Децата, родени от майки пушачки, изостават във физическото и умственото си развитие до 7-годишна възраст. Смъртността при тях до 1-годишна възраст е по-голяма. Трябва да се има пред вид и повишеният риск от ракови заболявания при деца, родени от майки, пушили по време на бременността.
Установено е, че никотинът преминава в майчиното мляко и при прекомерно пушене на майката може да предизвика отравяне на кърмачето. Тютюнопушенето намалява количеството на млякото и съдържанието на витамин С в него, което се отразява неблагоприятно на детето.Жената трябва да прекрати пушенето веднага след забременяването и да не пуши дотогава,докато кърми бебето си.

Употребата на алкохол по време на бременност също е абсолютно забранена. Остановено е, че бременността при жените алкохолички протича много по тежко с редица усложнения: по-чести и по-обилни повръщания, по-чести и по-тежки токсикози на берменността, по-чести аборти, повишено кръвно налягане, отоци и др.
Особено опасен е алкохолизмът за развитието на зародиша през първото тримесечие на бременността. Описват се редица уродства на деца, родени от майки алкохолички:
- дефекти на лицето и черепа – малка глава, малки очни цепки, разцепенно небце
- увреждания на сърдечно-съдовата система
- аномалии на крайниците
- мозъчни увреждания
- дефекти на външните полови органи и др.
Развитието на уродства се дължи както на влиянието на тежкото болестно състояние на майката-алкохоличка върху зародиша, така и на прякото токсично действие на алкохола върху зародиша.Голямо значение обаче има прякото токсично действие на поетия през време на бременността алкохол, който преминава лесно през плацентата и засяга клетките на зародиша, от които се развиват различни органи и системи в стадия на ембриогенезата. Поради това опасно за зародиша е консумирането на алкохол през първото тримесечие на бременността.
Алкохолизмът на майката уврежда плода и в по-късните месеци на бременността. У алкохоличките се установява недоразвитие на плацентата, което предизвиква изоставане в растежа и развитието, а в някои случаи и гибел на плода.При това е установено, че дори и непродължителното приемане на малки количества алкохол през време на бременността може да доведе до тежки увреждания на зародиша и плода. За това жената трябва да знае – никакъв алкохол през време на бременността.

Друг навик, който не е за пренебрегване,срещащ се и при бременната жена е наркотичната зависимост. Различаваме следните видове зависимост:
Хероинова – хероина се вкарва с венозна инжекция. Но това може да доведе до предаване на хепатит В или СПИН и други болести предавани по кръвен път. Той въздейства на психиката. Дозите непрекъснато се увеличават, а това води до лошо хранене, не са социално активни, стават и социално изолирани.
Зависимост от канабис (индийски коноп) – използва се за производство на марихуана и хашиш, приемани под формата на цигари. Той е леко действащ наркотик, не се стига до крайни ситуации.
Кокаин – произвежда се от “кока” (вирее в Южна Америка, поради отдалечеността от България и високите производствени разходи, цената му е висока и се среща рядко у нас). Не се и получава кокаинова зависимост, поради което се смята за “дрога на богатите”.
Синтетични наркотици (екстази, ЛСД, каптогон и др.).
Бензодиазепинови препарати - действат сънотворно и успокоително. Към тях спадат и диазепам, бром, валиум, елениум – създаващи и физическа зависимост.
Синтетичните и бензодиазепиновите препарати при комбинация с алкохол, многократно засилват действието си, а това може да доведе до екзитус леталис (смърт).
Всички видове наркотична зависимост водят до пагубно въздействие върху плода, независимо в кой етап на бременността се приемат.

Понякога вреднодействащите фактори се отразяват на общото развитие на детето,без да предизвикват заболявания.Такова увреждане предствлява така нареченото вътреутробно изоставане на теглото.То може да бъде предизвикано от всеки един от факторите,увреждащи плода.Тъй като децата се раждат с ниско тегло,те се вземат за недоносени.Отначало те са с ниски показатели за физическото си развитие,а по-късно могат да изостанат и в нервно-психическото си развитие.

Всички тези рискови фактори трябва да се познават от бременната жена и нейните близки за да бъдат избягвани, с което ще се осигури раждането и отглеждането на здраво поколение.Апел трябва да се отправи не само към бременните, а и към подрастващите да се позамислят над въпросите за тютюнопушенето, пиенето и дрогата и т.н.,защото и трите отрови – никотин, алкохол и наркотици – бавно, но сигурно увреждат растящия организъм, нарушават неговото правилно и хармонично развитие и хвърлят сянка върху неговото настояще и бъдеще.